Η NMC2 χορηγός της μη-κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας Safe Water Sports

Η NMC2 είναι ένας από τους χορηγούς της Safe Water Sports, προσφέροντας αφιλοκερδώς υπηρεσίες monitoring στις ενημερωτικές ενέργειες της οργάνωσης.
Η κοινωνική μη-κερδοσκοπική πρωτοβουλία Safe Water Sports έχει σαν βασικό στόχο την συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες (αθλητικές και ψυχαγωγικές) στο νερό, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την πρόληψη των ατυχημάτων.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις της Safe Water Sports εδώ.

Safe Water Sports

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInBuffer this page