35% των εταιριών στην Μεγάλη Βρετανία αγοράζουν υπηρεσίες Online Monitoring

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρίας Circle Research και του περιοδικού B2B Marketing, 8 στις 10 επιχειρήσεις στη Μεγάλη Βρετανία ασχολούνται πλέον τακτικά με τα social media δημιουργώντας και ανεβάζοντας content στις εταιρικές τους σελίδες.

Επιπλέον ενδιαφέρον έχει και ο χρόνος ενασχόλησης καθώς σύμφωνα με την έρευνα τα τμήματα marketing των παραπάνω εταιριών αφιερώνουν σχεδόν το 20% του χρόνου τους σε δραστηριότητες που περιέχουν τα social media καθώς πλέον αποτελούν βασικούς δίαυλους επικοινωνίας με τον καταναλωτή.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με τα social media να καλύπτουν  όλο και μεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων, η ανάγκη για social media monitoring δεν αντιμετωπίζεται ως  πολυτέλεια αλλά ως αναγκαιότητα. Σύμφωνα άλλωστε με στελέχη εταιριών «όταν δαπανάς αρκετές ώρες και αρκετά χρήματα στα social media είναι απαραίτητο να παρακολουθείς την αποτελεσματικότητα των ενεργειών σου».

Και καθώς η ανάγκη για καταγραφή της διαδικτυακής παρουσίας των επιχειρήσεων ενσωματώνεται στις πρακτικές marketing, ένα μεγάλο ποσοστό τους που αγγίζει το 35%, στρέφεται σε ολοκληρωμένες πλατφόρμες Online Monitoring αγοράζοντας υπηρεσίες παρακολούθησης σε μηνιαία βάση.

Επίσημα στοιχεία για την ελληνική αγορά δεν υπάρχουν αν και από την εμπειρία μας το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες Online Monitoring συνεχώς αυξάνεται καθώς όλο και περισσότερα στελέχη marketing επιχειρούν να συνδέσουν τη δραστηριότητά τους στα social media με μετρήσιμα αποτελέσματα. Μια πρακτική που υλοποιείται μόνο μέσω του Online Monitoring.

 Η NMC2 σε συνεργασία με την www.brandwatch.com έχει δημιουργήσει για την ελληνική αγορά την πιο ολοκληρωμένη και διαδεδομένη πλατφόρμα διαδικτυακής παρακολούθησης για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.  

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInBuffer this page