Προκήρυξη Υποτροφίας Mεταπτυχιακών Σπουδών με Χορηγία της NMC2 (NEW MEDIA CONCEPT)

Η Συνέργεια Δημοσίων Ευρωπαϊκών Φορέων DUK Universitat– Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο- Ίδρυμα για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α.Β.Μπότση, (www.eci.edu.gr) με την Συμμετοχή/Υποστήριξη του Εργαστηρίου Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ του ΕΜΠ και της Ένωσης Ευρωπαίων Εκδοτών Διαδικτύου, ανακοινώνει την διαθεσιμότητα υποτροφίας από τον φορέα Νew Media Concept (http://nmc2.eu). Η Xορηγία δίδεται για υποτροφία σπουδών στο ΠΜΣ “Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες” (“QualityJournalism and NewTechnologies, Master of Arts, τίτλος διαπιστευμένος ως ‘Ισότιμος’ από τον ΔΟΑΤΑΠ).

H υποτροφία αφορά την διετία 2016-17. Τα μαθήματα εκκινούν (Ελλάδα) 11/2/2016. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για ενεργούς επαγγελματίες δημοσιογράφους / στελέχη επικοινωνίας, και διεξάγεται σε εντατικές περιόδους στις οποίες απαιτείται φυσική παρουσία. Η υποτροφία καλύπτει το 50% του κόστους σπουδών (50% των 9.150 ευρώ) και περιλαμβάνει το κόστος διαμονής για δύο περιόδους στο campus στην Βιέννη. Ο υπότροφος καλείται να καλύψει το εναπομείναν ποσόν εντός έτους, καθώς και καθώς και να συντάξει δύο εκθέσεις προόδου, διαθέσιμες στον Χορηγό, πριν την ολοκλήρωση των σπουδών του. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το συντομότερο συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση secretariat.qjnt@gmail.com διευκρινίζοντας το ενδιαφέρον τους για την υποτροφία με κωδικό NMC. Επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη.

Μάθετε περισσότερα εδώ

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInBuffer this page